MODELE WSPÓŁPRACY

Transparentność biznesowa jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego, by rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości, chcemy w tym miejscu nie tylko przedstawić koncepcję systemu franczyzy Hausengel, lecz również porównać ją z naszym drugim modelem – delegowaniem.

Także Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem potwierdził legalność systemu franczyzy Hausengel

Delegowanie

 

Obowiązująca od 2004 roku swoboda świadczenia usług przez obywateli Europy Wschodniej sprawia, że zagraniczne firmy posiadają możliwość delegowania pracowników do Niemiec, by tam wykonywali oni świadczone przez nich usługi. O delegowaniu mówimy, jeżeli osoba wykonująca zlecenie w jednym z krajów członkowskich UE na rachunek działającego tam zleceniodawcy zostaje na jego polecenie czasowo skierowana na terytorium Niemiec, aby tam świadczyć usługi na jego rzecz. Skutkiem legalnego delegowania jest to, że właściwymi pozostają nadal przepisy prawne kraju delegującego, czyli kraju, w którym znajduje się siedziba zleceniodawcy. Potwierdzeniem jest w tym przypadku każdorazowo poświadczony formularz A1, który wystawiany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Porównanie modelu franczyzy i delegowania